Reageer 
Reageer
X
Error
X
X
_
Even wachten
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
X
_
Options
    Edit Layout
Even wachten
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
X
_
Even wachten
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
X
_
Options
    Leeg Venster
    Edit Layout
Test Window
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
Loeder
Is de Nederlandse taal aan het verloederen?

Vaak wordt me gevraagd of ik evenals mijn gesprekspartner vind dat het niveau van de Nederlandse taal zo achteruit loopt. Mijn stellige antwoord daarop is dat ik dat geenszins het geval vind. In dit betoog zal ik u uitleggen waarom ik die mening ben toegedaan.

In ons internettijdperk communiceren we meer met elkaar dan ooit tevoren. We Whatsappen, instagrammen en Twitteren tegenwoordig heel wat af. We lezen en schrijven, weliswaar voor het grootste gedeelte via sociale media, veel en veel meer dan ooit eerder voorgekomen. Toch houden met name de taalpuristen hun hart vast. En inderdaad, er is steeds minder literatuuronderwijs, maar ook zonder kun je prima oud worden. Verantwoord burgerschap is tegenwoordig meer van waarde. De jongeren van nu  kunnen hun mening veel beter onder woorden brengen dan vroeger. En dat is ook wat waard.

Taal blijft daarbij het voertuig om onze boodschap van de zender naar de ontvanger over te brengen en ik heb nog geen enkel signaal ontvangen dat we daar nou opeens zoveel meer moeite voor moeten doen.

Ja maar, het aantal lesuren Nederlands op de middelbare scholen is toch omlaag gebracht van vier naar drie uur per week. Dat mag dan zo zijn, maar alle andere schoolvakken hebben ook zo hun talige aspecten. Er lijkt minder aandacht te zijn voor literatuuronderwijs, maar daar staat tegenover dat er nu meer aandacht in de les is voor zaken als argumentatie, presentatie en debat, zaken waar je twintig jaar geleden nog met een nachtlampje naar op zoek moest.

We moeten beseffen dat taal niet statisch is. Het is juist inherent aan taal dat deze zich voortdurend aanpast aan nieuwe eisen. Taal is dynamisch. Ja maar, al die Engelse uitdrukkingen in onze taal dan? Het Nederlands ontleent al eeuwen woorden aan talen waaraan het een hogere status verleent. Ook ons vroegere Nederlands is niet van vreemde smetten vrij. Wij hebben in vroeger even veel woorden ontleend aan het Latijn, Grieks en het Frans. Ook andersom hebben wij de woordenschat van andere talen verrijkt, zoals bijvoorbeeld het Bahasa Indonesia. 

Kun je verloederen trouwens aantonen? Neemt het aantal woorden dan af? Kennen jongeren te weinig spreekwoorden en uitdrukkingen? Kunnen ze geen fatsoenlijke sollicitatiebrief meer schrijven? Jongeren weten als geen ander hun eigen weg wel te vinden. Redenen genoeg om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.
©1997-2020 Bizzieman.NL