Reageer 
Reageer
X
Error
X
X
_
Even wachten
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
X
_
Options
    Edit Layout
Even wachten
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
X
_
Even wachten
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
X
_
Options
    Leeg Venster
    Edit Layout
Test Window
Bizzieman
Spelletjes van vroeger spelen op Bizzieman.NL's CMS.
Kijk op http://games.oudspel.nl om de spelletjes te spelen.

Veel plezier.
Methodes
Methodes

Taalperron maakt meestal gebruik van de methode Code Plus delen 1 tot en met 4 van uitgeverij Thieme Meulenhoff. Het is een methode die in de les gebruikt kan worden. Via een licentie kan de student thuis zelf oefeningen doen. 

De Delftse methode is ontwikkeld aan de TU Delft en besteedt minder aandacht aan grammatica, maar legt juist het zwaartepunt op het aanleren van een zo groot mogelijke vocabulaire. Met een aantal van 6000 Nederlandse woorden zou een cursist zich al snel in het dagelijks leven moeten kunnen redden. 

  

Ik ben zelf  erg enthousiast over de methode De Opmaat, De Sprong en De Finale van uitgeverij Boom. Deze boeken sluiten naadloos aan op de eisen van de Staatsexamens NT2 I en II. Ik ben nog geen betere voorbereiding op die examens tegengekomen.


Taalmeter

Het aantal laaggeletterden in Nederland ligt ondanks onze algemeen leerplicht nog altijd schrikbarend hoog. Deze bedraagt maar liefst 1,3 miljoen Nederlanders en is, hoe onvoorstelbaar ook, nog steeds groeiende. Alle pogingen het aantal laaggeletterden omlaag te brengen hebben het verschijnsel nog niet de kop in weten te drukken. Als er geen actie ondernemen geweest zou zijn, zou het aantal laaggeletterden wellicht nog veel hoger liggen.

De maatschappelijke kosten van het niet optimaal kunnen inzetten van laaggeletterden wordt becijferd op een half miljard euro per jaar. Via telefoonnummer 0800 0234444 kan eenvoudig getest worden of iemand laaggeletterd  is of niet. Door het beantwoorden van een aantal simpele vragen wordt de deelnemer op het spoor gezet van allerlei taalverbeteringstrajecten in de regio. 

Via de Taalmeter kan deze persoon ook een taalcoach toegewezen krijgen. De Taalmeter is een samenwerkingsverband van het UWV, de Sociale Dienst en de jongerenloketten.

TPR 
TPR is de afkorting voor Total Physical Response is een adequate methode gebleken om een tweede taal te leren. Het is bedacht door de Amerikaanse psycholoog James Asher.
Het komt erop neer dat de cursist fysieke reacties geeft op verbale input. De docent geeft dan commando's in de imperatief, de gebiedende wijs ( pak het boek, doe het boek open op pagina 20, ga staan, wijs naar de deur, loop naar het raam). Elk woord is gekoppeld aan de fysieke reactie. Door middel van TPR worden meerdere zintuigen tegelijkertijd aangesproken. Via de linkerhersenhelft wordt de theorie en de het korte termijndenken aangesproken, terwijl nu ook de rechter hersenhelft gaat meedoen.   TPR vraagt om een snelle reactie zonder veel na te denken. En niet onbelangrijk; het verhoogt de sfeer in de les enorm. 

De cursist reageert op taal zonder daar al te veel over te hoeven nadenken. Het effect op de lange termijn is dat hij of zij minder angst of stress ervaart.  Het is een probaat middel als warming up aan het begin van de les. De cursisten ervaren het zelf ook als bevrijdend. TPR leent zich ook uitstekend als aanvulling op de reguliere lessen. 

Er is geen vertaling nodig 

Ik heb bijvoorbeeld zelf eens meegedaan aan een workshop Turks volgens de TPR-methode. Nou  moet u weten dat ik geen woord Turks spreek, maar toch heb ik aan deze les een leerzame ervaring gehad. Ik heb er nog steeds na al die tijd een hoop woorden van onthouden.


 


©1997-2020 Bizzieman.NL